Dit domein is te koop.
Aurteursrecht beschermd. CC-Proof

 

Octrooibewaking

Deze pagina gaat over octrooibewaking. Heeft u andere vragen over Intellectueel Eigendom zoals merken, auteursrecht of domeinnamen, bezoek dan onze zustersites. Adressen vind u onderaan deze pagina.

Uw uitvinding

U bent een innovatieve ondernemer en op een goede dag kreeg u plotseling een geweldig idee. U bedacht een nieuw product, een onderdeel, of een verbetering van een bestaand product. Of was het misschien toch niet nieuw?

De octrooigemachtigde

Het nieuwheidsonderzoek

Vóór u besloot om te gaan investeren in de ontwikkeling van uw uitvinding heeft u door een octrooigemachtigde of een bureau dat gespecialiseerd is in octrooionderzoek (patensearch) een nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren.

Het octrooi

Uw octrooigemachtigde (of octrooionderzoeker) heeft voor u een octrooionderzoek uitgevoerd in verschillende octrooidatabases en geen conflicterende octrooien gevonden. Vervolgens heeft u hem opdracht gegeven om een octrooi voor u op te stellen.

Octrooiverlening

U heeft uw octrooigemachtige opdracht gegeven om het octrooi in te dienen bij de nationale bureaus voor Industriële Eigendomsrechten van al die landen waar uw product wenst te beschermen. Uw octrooi is verleend en u kunt uw product verder ontwikkelen en het op de markt zetten.

Handhaving

Het handhaven van een octrooi is een kostbare zaak. Om de bescherming van uw uitvinding in stand te houden moet u jaarlijks instandhoudingstaxen betalen aan Agentschap NL (voorheen: Octrooicentrum). Uw octrooigemachtigde houdt voor u de termijen in de gaten om te voorkomen dat de bescherming van uw uitvinding verloopt.

Octrooibescherming

Innovatie is de motor van de vooruitgang. Innoveren (R&D, certificering, marketing) kost geld, en de investeringen moeten worden terugverdiend. Dat kan niet als iedereen ongestraft producten zou mogen kopiëren. Daarom kunnen bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen deze besschermen met een octrooi. Het octrooi biedt bescherming gedurende een bepaalde tijd, in een bepaald gebied.
(meer over octrooien)

Octrooibewaking

U kunt natuurlijk op tijd de verlengingstaksen betalen, maar dat biedt nog geen beschermming tegen namaak.

"Met een wintersportverzekering voorkomt u geen beenbreuken.
"

Om te voorkomen dat iemand er met uw uitvinding vandoor gaat moet uw octrooi bewaakt worden. Regelmatig moet in de octrooiliteratuur en in andere bronnen worden gezocht naar nieuwe producten die inbreuk kunnen maken op uw octrooi.

Inbreuk

Op het moment dat iemand een product op de markt zet waarin onderdelen gebruikt worden die in uw octrooi beschreven zijn, is er sprake van inbreuk.

Licentie

Een inbreukpleger is niet per definitie te kwader trouw. Ideeën worden vaak geboren naar aanleiding van een nieuwsfeit. Misschien was u gewoon nét iets sneller met het indienen van een octrooiaanvraag. Neem contact op met de inbreukpleger en bespreek een licentie. Een licentienemer met een goed verkoopkanaal kan aanzienlijke inkomsten voor u genereren.

Vragen

Octrooigemachtigde.com | Merkengemachtigde.com | Uitvinders.nl