Dit domein is te koop.
Aurteursrecht beschermd. CC-Proof

 

Deze website

Bezoekers

De interpretatie van een mogelijk inbreuk makend octrooi is werk voor specialisten. Gebruik de informatie op Octrooigemachtigde.com om zelf een verkennend octrooi-onderzoek uit te voeren, maar kies ingeval van twijfel voor een vervolgonderzoek door een gespecialiseerd onderzoeksbureau of een octrooigemachtigde.

TIP: Nog steeds gebruiken veel mensen de verouderde term patent in plaats van octrooi. Als u meer informatie wenst over octrooionderzoek en octrooibewaking, zoek dan ook eens op patent onderzoek en patentbewaking.

Octrooionderzoekers

Dit domein is te koop.